статьи о собаках

 

ТОВ «КПЯ «СИСТЕМИ»
Підготовка персоналу з отриманням кваліфікації, що визнається в Україні та світі

Шановні колеги!
За останній час ми усі зіштовхнулися з серйозними перебоями постачання електроенергії та інтернет-зв’язку, викликаними терористичними атаками росії проти українських об’єктів цивільної інфраструктури. У цих умовах стає складно забезпечити надійне проведення навчань в оналайн форматі.

Реагуючи на нові виклики КПЯ «СИСТЕМА» тимчасово, до виправлення ситуації, змінює схему проведення навчання. Замість запланованих за розкладом онлайн навчань ми пропонуємо такі варіанти:
• проведення очних навчань на базі замовника чи на нашій базі (у нашому офісі є найпростіше укриття – підвальне приміщення на випадок повітряних тривог). За бажанням замовника навчання може проводитися у традиційному обсязі (3 або 2 дні в залежності від теми) або з підвищеною інтенсивністю (відповідно - 2 або 1 день);
• проведення корпоративних навчань онлайн (у тому числі – індивідуально для окремих спеціалістів; у будь-якому випадку бажано, щоб учасники навчання приєднувалися з одного комп’ютера або щоб був визначений уповноважений представник від організації, який приймає рішення про продовження чи призупинення навчання, якщо частина учасників від’єдналася від нього). У цьому випадку обидві сторони з розумінням ставляться до того, що навчання може перериватися і що його точний графік визначити неможливо – вони готові гнучко домовлятися про час продовження навчання. Ми віримо, що за спільного бажання обох сторін навчання може бути проведене, навіть якщо розтягнеться на довший час.

У обох випадках за бажанням замовника навчання може проводитися у традиційному обсязі (3 або 2 дні в залежності від теми) або з підвищеною інтенсивністю (відповідно - 2 або 1 день). У другому випадку окремі теми можуть викладатися менш глибоко або виноситися на індивідуальне вивчення.

Питання вартості навчання може розглядатися гнучко у кожному окремому випадку. Ми продовжуємо працювати незважаючи на дії агресора. Запрошуємо усіх бажаючих вчитися, щоб ставати ефективнішими та організованішими і робити більший внесок в перемогу України!

Навчання проводяться за такими стандартами:
• ISO 9001:2015 щодо систем управління якістю,
• ISO 14001:2015 щодо систем екологічного управління,
• ISO 45001:2018 щодо систем управління охороною здоров’я та безпекою праці,
• ISO 22000:2018 щодо систем управління безпечністю харчової продукції,
• ISO 27001:2017 щодо систем управління інформаційною безпекою,
• ISO 37001:2016 щодо систем управління протидією хабарництву,
• ISO 50001:2018 щодо систем енергетичного управління;
• ISO 13485:2016 щодо систем управління якістю медичних виробів.

За підсумками цих семінарів учасники отримують знання та навички, необхідні для побудови та підтримання системи управління за відповідним стандартом.
Також проводяться два семінари за темами, що є спільними для усіх згаданих стандартів: аудити систем управління та постійне удосконалення.

Дводенний семінар «Аудити систем управління за стандартом ISO 19011:2018» орієнтований на підготовку аудиторів, що здатні виконувати аудити першої, другої та третьої сторони. Зокрема, спеціалісти, що візьмуть участь у цьому семінарі та у семінарі за одним зі стандартів ISO, отримають знання та навички, необхідні для проведення аудитів за цим стандартом.

Триденний семінар «Методи та інструменти постійного удосконалення в системах управління» присвячений тому, як зробити дієвим постійне удосконалення системи управління, як системно підвищувати її результативність. В його рамках розглядаються базові інструменти аналізу даних і колективного прийняття рішень, інструменти ощадливого управління, основи статистичного управління процесами. Зокрема, спеціалісти, що візьмуть участь у цьому семінарі та у семінарі за одним зі стандартів ISO, отримають знання та навички, необхідні для забезпечення дієвого постійного удосконалення за цим стандартом, результативного функціонування відповідної системи управління.

Для усіх навчальних семінарів, що проводяться КПЯ «Системи»:
• семінари проводяться спеціалістами, що мають значний практичний досвід в удосконаленні та/чи сертифікації систем управління за різними стандартами ISO;
• значна частина семінарів присвячена практичним заняттям, командним роботам, спрямованим на формування у учасників практичних навичок за тематикою семінарів;
• учасники мають можливість дискутувати та задавати питання викладачам, зокрема – щоб інтерпретувати зміст навчання до специфіки своїх організацій;
• учасники отримують комплект навчальних матеріалів, зокрема – у електронному вигляді;
• учасники отримують свідоцтва про проходження навчання.

Навчальні програми КПЯ «Системи» визнані Органом з сертифікації персоналу Української асоціації якості (цей орган акредитований Національним агентством з акредитації України). Це забезпечує, що учасники навчань можуть здати іспити за різними спеціальностями в ОСП УАЯ та отримати сертифікати в системі НААУ (за окремим договром).
Звертаємо увагу, що графік семінарів та їх вартість вказані для їх проведення онлайн (через платформи Zoom чи Skype). Якщо ситуація в Україні буде сприяти проведенню офлайн семінарів, вони можуть бути переглянуті.

Також КПЯ «Системи» готовий проводити корпоративне навчання в онлайн чи офлайн форматі для груп ваших співробітників: у цьому випадку програма адаптується з урахуванням ваших побажань і специфіки вашої організації.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ СЕМІНАРІВ НА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ 2023р.

НАЗВА
навчального модулю
ДАТА
проведення
ВАРТІСТЬ
грн., без ПДВ
Сертифікація за підсумками навчання,
яку можна пройти в ОСП УАЯ
Системи управління якістю за стандартом
ISO 9001:2015
22-24 березня
7-9 червня
3750 грн.

Спеціаліст систем менеджменту якості (ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT), у разі додаткового проходження модуля «Аудити систем управління за стандартом ISO 19011:2018» - Аудитор систем менеджменту якості (ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT)

Системи екологічного управління за стандартом ISO 14001:2015 31 травня –
2 червня
3750 грн. Спеціаліст систем екологічного менеджменту (ДСТУ ISO 14001:2015, ISO 14001:2015), у разі додаткового проходження модуля «Аудити систем управління за стандартом ISO 19011:2018» - Аудитор систем екологічного менеджменту (ДСТУ ISO 14001:2015, ISO 14001:2015)
Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці за стандартом
ISO 45001:2018

17-19 травня
3750 грн. Спеціаліст систем менеджменту охорони здоров’я та професійної безпеки (ISO 45001:2018), у разі додаткового проходження модуля «Аудити систем управління за стандартом ISO 19011:2018» - Аудитор систем менеджменту охорони здоров’я та професійної безпеки (ISO 45001:2018)
Системи управління безпечністю харчової продукції за стандартом ISO 22000:2018 За набором групи 3750 грн. Спеціаліст систем управління безпечністю харчових продуктів (ДСТУ ISO 22000:2019 (ISO 22000:2018, IDT), у разі додаткового проходження модуля «Аудити систем управління безпечністю харчових продуктів (ДСТУ ISO 22000:2019 (ISO 22000:2018, IDT)
Системи управління інформаційною безпекою за стандартом ISO/IEC 27001:2013 За набором групи 6500 грн. Спеціаліст систем менеджменту інформаційної безпеки (ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 (ISO/IEC 27001:2013; COR 1:2014, IDТ) *, у разі додаткового проходження модуля «Аудити систем управління за стандартом ISO 19011:2018» - Аудитор систем менеджменту інформаційної безпеки (ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 (ISO/IEC 27001:2013; COR 1:2014, IDТ) *
Системи управління протидією хабарництву за стандартом ISO 37001:2016 За набором групи 2500 грн. Спеціаліст систем управління щодо протидії корупції (ДСТУ ISO 37001:2018 (ISO 37001:2016, IDT)*
Системи енергетичного управління за стандартом ISO 50001:2018 за програмою ЮНІДО (4 дні) За набором групи 5000 грн. Спеціаліст систем енергетичного менеджменту (ISO 50001:2018), у разі додаткового проходження модуля «Аудити систем управління за стандартом ISO 19011:2018» - Аудитор систем енергетичного менеджменту (ISO 50001:2018), сертифікат ОСП УАЯ з логотипом ЮНІДО.
Системи енергетичного управління за стандартом ISO 50001:2018 (3 дні) За набором групи 3750 грн. Спеціаліст систем енергетичного менеджменту (ISO 50001:2018), у разі додаткового проходження модуля «Аудити систем управління за стандартом ISO 19011:2018» - Аудитор систем енергетичного менеджменту (ISO 50001:2018)
Системи управління якістю медичних виробів за стандартом ISO 13485:2016 22-24 червня 3750 грн. Внутрішній аудитор систем управління якістю на основі ISO 13485 (ДСТУ EN ISO 13485:2018 (EN ISO 13485:2016, IDT; ISO 13485:2016, IDT))*, у разі додаткового проходження модуля «Аудити систем управління за стандартом ISO 19011:2018» - Аудитор систем управління якістю медичних виробів (EN ISO 13485:2016, IDT; ISO 13485:2016, IDT)
Аудити систем управління за стандартом ISO 19011:2018 13-14 квітня
15-16 червня
2500 грн. Аудитор систем управління за стандартом ISO 19011:2018 *
Методи та інструменти постійного удосконалення в системах управління За набором групи 2500 грн. Спеціаліст з постійного удосконалення *
Корпоративне навчання за будь-яким напрямком Постійно За домовленістю  
Підвищення кваліфікації аудиторів За набором групи 2500 грн.  
Системи управління ризиками за стандартом ISO 31000:2018 За набором групи 2500 грн.  
Підвищення рівня досконалості організації з використанням Моделі EFQM За набором групи 2500 грн.  
Методи та інструменти ощадливого управління За набором групи 2500 грн.  

* - сертифікація, позначена зірочкою у даний час здійснюється за неакредитованою версією.

Навчальні програми ТОВ «КПЯ «СИСТЕМИ» визнані Органом з сертифікації персоналу Української асоціації якості (цей орган акредитований Національним агентством з акредитації України). Це означає, що учасники навчань можуть здати іспити за різними кваліфікаціями в ОСП УАЯ та отримати сертифікати під акредитацією НААУ. У разі додаткового проходження модуля «Аудити систем управління за стандартом ISO 19011:2018» слухачі можуть скласти іспит на отримання кваліфікації – Аудитор/Головний аудитор за відповідним напрямком.
Звертаємо увагу, що графік семінарів та їх вартість вказані для їх проведення онлайн (через платформи Zoom чи Skype). Якщо ситуація в Україні буде сприяти проведенню офлайн семінарів, вони можуть бути переглянуті.
Також ТОВ « КПЯ «СИСТЕМИ» готовий проводити корпоративне навчання в онлайн чи офлайн форматі для груп ваших співробітників: у цьому випадку програма адаптується з урахуванням ваших побажань і специфіки вашої організації.

Якщо у Вас залишились питання, Ви можете звернутись до Зенцевої Анжеліки за корп. моб. 050-413-64-54 або до Калити Тараса за моб. 050-358-95-37.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Завантажити форму заявки >>>

шаблоны joomla образование